Frequently Asked Questions

 

 

Waarvoor kan men de Consultdesk GGZ Vlaams-Brabant gebruiken?

De Consultdesk GGZ Vlaams-Brabant is een telefonische advieslijn. Zij verbindt artsen en hulpverleners uit de eerstelijn rechtstreeks met experten uit de geestelijke gezondheidszorg. De advieslijn geeft antwoord op zorgvragen waarbij ook psychische of psychiatrische problemen aanwezig zijn.

Wie kan bellen naar de Consultdesk GGZ Vlaams-Brabant?

De Consultdesk GGZ Vlaams-Brabant richt zich tot alle professionelen uit de eerstelijn, met het oog op een versterking van hun deskundigheid:
- Huisartsen, apothekers, tandartsen, …
- Verpleegkundigen, ergo- en kinesitherapeuten, vroedvrouwen, diëtisten, …
- Eerstelijnspsychologen en psychotherapeuten, …
- Medewerkers uit CAW, OCMW, buurtorganisaties, …
- Medewerkers van mutualiteiten, rusthuizen, woonzorgcentra,…
- Medewerkers van CLB, opvoedingsondersteuning, …
- …

Kan men ook buiten de aangeduide uren bellen?


Neen, de deskundigen zijn enkel bereikbaar op de aangeduide momenten.
Buiten de aangeduide uren kan u via e-mail vragen om u te contacteren:

- Kinderen en jongeren (-18): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

- Volwassenen (18+) / Ouderen (65+): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Print

Partners Consultdesk

 

 Logo broeders alexianen    Logo Passant   Logo cpz    D letti 

 

           
Netwerk internering   netwerk SavHa   Yuneco logo