Visie

 

De Consultdesk GGZ Vlaams-Brabant biedt advies in zorgsituaties waarbij ook psychische of psychiatrische problemen aanwezig zijn. Zij engageert zich tot het aanbieden van kwaliteit door samenwerking met ervaren therapeuten of psychiaters. Voor de suïcidepreventie wordt gebruik gemaakt van de specifieke expertise in gespreksvoering van de zelfmoordlijn.
 
De Consultdesk GGZ Vlaams-Brabant is gegroeid vanuit:

  • De eerstelijn:


    Professionelen hebben vaak nood aan een snel consult zonder afhankelijk te zijn van wachtlijsten of zonder zelf de regie over de cliënt/patiënt te verliezen. De Consultdesk GGZ Vlaams-Brabant wil door het telefonisch expertenadvies de eerstelijn versterken. Zo draagt zij bij aan de vermaatschappelijking van de zorg.

  • Patiënten en cliënten:


    Patiënten zelf willen niet onnodig worden doorverwezen. Het vertrouwen in de huisarts of andere eerstelijnswerkers is vaak groot. Als zij de patiënt of cliënt kunnen verder helpen, verdient dat de voorkeur. De Consultdesk GGZ Vlaams-Brabant voorkomt onnodig doorverwijzen.

  • De suïcidepreventie:


    Deskundigheidsbevordering van professionelen is een van de meest aangewezen methodes om snel en effectief in te grijpen bij suïcidaal gedrag. De Consultdesk GGZ Vlaams-Brabant maakt professionelen alert op signalen. Ze bekwaamt hen ook om het risico met hun cliënten/patiënten rechtstreeks en zonder uitstel te bespreken.

Print

Partners Consultdesk

 

 Logo broeders alexianen    Logo Passant   Logo cpz    D letti 

 

           
Netwerk internering   netwerk SavHa   Yuneco logo