Visie

 

De Consultdesk GGZ Vlaams-Brabant biedt advies in zorgsituaties waarbij ook psychische of psychiatrische problemen aanwezig zijn. Zij engageert zich tot het aanbieden van kwaliteit door samenwerking met ervaren therapeuten of psychiaters. Voor de suïcidepreventie wordt gebruik gemaakt van de specifieke expertise in gespreksvoering van de zelfmoordlijn.
 
De Consultdesk GGZ Vlaams-Brabant is gegroeid vanuit:

Print